Chiến lược tuyển sinh mầm non

Sau khi tiếp nhận yêu cầu tư vấn của trường, đội ngũ của Giải pháp mầm non sẽ làm việc với nhà trường để hiểu rõ mong muốn của nhà trường cũng như các chiến dịch mà nhà trường đang triển khai, các quy trình hoạt động, chốt sale mà trường đang sử dụng. Để giúp nhà trường xây dựng một chiến lược tuyển sinh hiệu quả, chúng tôi sẽ cùng nhà trường tìm hiểu và làm rõ những khía cạnh sau:

1) Vị trí địa lý của trường

Phân tích vị trí của trường có phải là rào cản ảnh hưởng đến việc tuyển sinh hay không? Nếu ảnh hưởng, tìm kiếm các giải pháp giúp giải quyết các vấn đề phát sinh do vị trí địa lý của trường.

2) Đặc điểm dân cư trong khu vực

Xem xét sự phù hợp giữa học phí với khả năng tài chính của phụ huynh xung quanh trường. Tìm hiểu những đặc điểm, mong muốn của cộng đồng dân cư trong khu vực xem phương pháp giáo dục của nhà trường có phù hợp với quan điểm giáo dục của cộng đồng dân cư xung quanh hay không.

3) Đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các trường cùng phân khúc trong khu vực, cũng như các chiến dịch tuyển sinh mà họ đang thực hiện. Để từ đó tìm ra những điểm khác biệt giúp tăng khả năng tạo nên một chiến dịch tuyển sinh thành công cho nhà trường.

4) Quy hoạch các dự án BĐS trong khu vực

Tìm hiểu các dự án bất động sản trong khu vực và sự ảnh hưởng của các dự án này đến khả năng tuyển sinh của trường. Dự đoán tiềm năng tuyển sinh của nhà trường trong tương lai dựa trên tiến độ các dự án BĐS trong khu vực.

5) Thông tin về số lượng phụ huynh tiềm năng trong khu vực

Dựa trên lưu lượng tìm kiếm của phụ huynh xung quanh trường trên Kiddi.vn, đội ngũ Giải pháp mầm non và nhà trường sẽ xem xét sự phù hợp giữa mục tiêu tuyển sinh của trường với nhu cầu của phụ huynh xung quanh trường. Từ đó xác định mục tiêu tuyển sinh theo từng đợt, đề ra chiến lược tuyển sinh rõ ràng.

Sau khi đã làm rõ các khía cạnh kể trên, chúng tôi sẽ lên chiến lược tuyển sinh cho trường, nêu rõ quy trình thực hiện từng bước rõ ràng. Bên cạnh đó đội ngũ Giải pháp mầm non cũng sẽ làm việc với trường để hoàn thiện quy trình tư vấn tuyển sinh, chốt sale qua đó giúp nâng cao hiệu quả của chiến dịch tuyển sinh.

Khách hàng tiêu biểu khu vực Hà Nội

Khách hàng tiêu biểu khu vực Hồ Chí Minh