Nguyen Linh

[DOWNLOAD] Tổng hợp chi mua thực phẩm theo nhà cung cấp

1. Tổng hợp chi mua thực phẩm

Bảng tổng hơp chi mua thực phẩm là bảng ghi chép chi tiết tổng hợp tiền chợ theo nhà cung cấp nhằm giúp nhà trường thống kê được tất cả các khoản cần chi trong tháng.

Bảng tổng hợp chi mua thực phẩm bao gồm: Ngày lập, nhà cung cấp thực phẩm, tổng số tiền cần chi,...

Sau khi lập bảng cần có chữ ký xác nhận của người lập và hiệu phó trường/cơ sở.

Từ bảng tổng hợp chi mua thực phẩm, nhà trường có thể nắm được tổng số tiền cần chi trả cho mỗi nhà cung cấp mỗi ngày, mỗi tháng.

Giải pháp tuyển sinh mầm non hiệu quả từ nền tảng tìm kiếm trường mầm non hàng đầu Việt Nam - Kiddi.vn

2. Bảng tổng hợp chi mua thực phẩm

Dưới đây là bảng chi mua thực phẩm mẫu để các thầy cô có thể tham khảo

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ tới quý thầy cô bảng tổng hợp chi mua thực phẩm theo nhà cung cấp, hi vọng sẽ giúp ích được cho nhà trường trong công tác quản lý. 

Ngoài ra nếu cần hỗ trợ thêm về tuyển sinh mầm non đa kênh hiệu quả, nhà trường liên hệ qua Hotline 0987689954. Kiddi rất sẵn lòng hỗ trợ 24/7.

Bình luận về bài viết

Quảng cáo tuyển sinh đa kênh hiệu quả

Tiếp cận chính xác các phụ huynh tiềm năng xung quanh trường

Giải pháp tuyển sinh mầm non hiệu quả - Kiddi.vn

Cung cấp bởi nền tảng tìm trường mầm non hàng đầu Việt Nam - Kiddi.vn