Nguyễn Huyền | 17/09/2021

QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Để một trường mầm non tư thục được đi vào hoạt động trên thực tế theo đúng quy định của pháp luật thì nhà đầu tư cần phải thực hiện những thủ tục gì? Bài viết dưới đây sẽ giải thích ngắn gọn và dễ hiểu cách bước để chủ trường làm thủ tục thành lập trường mầm non.

QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Trước khi đi vào thành lập trường mầm non, Nhà đầu tư cần chú ý đến 4 điều kiện cơ bản sau:

 • Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục

 • Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục

 • Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Xem thêm:

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Để thành lập trường mầm non, bạn cần hoàn thành hai thủ tục là xin quyết định thành lập trường mầm non và xin giấy phép hoạt động giáo dục cụ thể như sau:

1. Xin quyết định thành lập trường mầm non

QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin quyết định thành lập trường mầm non.

Hồ sơ gồm có:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non;

 • Đề án thành lập trường mầm non;

 • Văn bản thuê nhà, đất hoặc có văn bản chủ trương về giao đất để xây dựng trụ sở thành lập trường mầm non với thời hạn tối thiểu 5 năm;

 • Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất.

Xem thêm:

MẪU ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

MẪU TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện, quận nơi đặt trụ sở

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu trường mầm non của quý khách hàng đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu quý khách hàng không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Xin phép hoạt động giáo dục

QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Sau khi đã được cấp quyết định cho phép thành lập trường mầm non, chủ trường cần xin cấp phép hoạt động giáo dục để đưa trường mầm non của mình đi vào hoạt động trong thực tế.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ xin phép hoạt động giáo dục

Hồ sơ gồm có:

 • Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục

 • Quyết định cho phép thành lập trường

 • Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập trường

 • Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mầm non với từng giáo viên

 • Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mầm non

 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non

 • Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định

 • Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mầm non;

 • Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do trường mầm non

 • Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của trường mầm non.

Bước 4: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi trường đặt trụ sở

Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ của bạn chưa đúng quy định thì Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho bạn trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mầm non

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế tại trường mầm non của bạn.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, nếu trường mầm non của bạn đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho bạn và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trước khi thực hiện Bước 3 xin giấy phép hoạt động giáo dục, trường mầm non của bạn cần phải có Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng để điều hành hoạt động của trường. Sau khi bổ nhiệm các chức danh này, chủ trường cần thực hiện thêm thủ tục xin quyết định công nhận Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng trường mầm non tại Phòng giáo dục và đào tạo Quận.

Xem thêm:

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bình luận về bài viết