Minh Nguyễn | 02/09/2021

DOWNLOAD MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Sau khi đã hoàn thành bước gửi tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non tư thục, được sự chấp thuận của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thì bạn cần hoàn thành thêm thủ tục đề nghị cho phép hoạt động giáo dục để trường chính thức được đi vào hoạt động.

Tham khảo thêm: DOWNLOAD MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

DOWNLOAD MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC


1. Thủ tục đề nghị cho phép hoạt động giáo dục

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo mẫu)

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mầm non.

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mầm non với từng cán bộ quản lý, giáo viên. (theo mẫu)

- Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non. (Theo mẫu)

- Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định. (Theo mẫu)

- Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mầm non đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động trường mầm non trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ theo quy định trên và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mầm non trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mầm non.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế.

Bước 4: Quyết định cho phép hoạt động

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, nếu trường mầm non của bạn đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mầm non nêu rõ lý do.

2. Mẫu tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục

DOWNLOAD MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY

3. Mẫu tờ trình kế hoạch chi tiết

DOWNLOAD MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Tải mẫu TẠI ĐÂY

Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập trường mầm non tư thục của mình.

Bình luận về bài viết