Minh Nguyễn | 02/09/2021

DOWNLOAD MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Có thể nói, phát triển giáo dục mầm non là một bước đầu của sự phát triển đất nước, cho thấy giáo dục tri thức thực sự được xã hội chú trọng và quan tâm. Chính vì vậy, cá nhân hay tổ chức thành lập trường mầm non tư thục đều đáng được khuyến khích và biểu dương. Tuy nhiên, người thành lập trường cần hiểu rõ quy trình cũng như thực hiện đúng thủ tục thành lập trường mầm non tư thục.

DOWNLOAD MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Khi muốn thành lập trường mầm non, quý khách hàng cần hoàn thành 2 thủ tục:

- Thủ tục xin quyết định thành lập trường.

- Thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục.

Ở bài viết này, Giải pháp mầm non xin chia sẻ với bạn thủ tục xin quyết định thành lập trường cũng như cung cấp các mẫu đơn cần chuẩn bị khi làm thủ tục.

1. Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:

  • Tờ trình đề nghị thành lập trường của cơ quan chủ quản trường mầm non tư thục (theo mẫu ở dưới)

Tờ trình nêu rõ sự cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

  • Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. 

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non trong từng giai đoạn.

  • Hợp đồng cho thuê đất, cho thuê nhà làm trụ sở.

  • Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc trên khu đất xây dựng trường mầm non.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, bạn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở trường mầm non tư thục.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mầm non.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu trường của bạn đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu trường của bạn không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Sau thời hạn 2 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường của bạn không hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.

2. Mẫu đơn đề nghị thành lập trường

DOWNLOAD MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Download mẫu đơn TẠI ĐÂY.

Tham khảo thêm: DOWNLOAD MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập trường mầm non tư thục của mình.

Bình luận về bài viết