Nguyễn Huyền | 17/09/2021

DOWNLOAD MẪU TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC

Bạn đang có dự định mở trường mầm non tư thục nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang làm hồ sơ để mở trường mầm non tư thục nhưng đang gặp khó khăn vướng mắc về mặt thủ tục? Đặc biệt trong việc xây dựng Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non/ nhóm lớp mầm non?

MẪU TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC

Hãy tham khảo ngay mẫu Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non/ nhóm lớp mầm non tư thục mới nhất!

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Xem thêm:

DOWNLOAD MẪU ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

Bình luận về bài viết