Nguyễn Huyền | 17/09/2021

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MẪU DẤU ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Sau khi đã được Uỷ ban nhân dân ra Quyết định cho phép thành lập và được Phòng Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động, các trường mầm non cần có mẫu dấu để phục vụ cho các thủ tục hành chính sau này. Vậy muốn làm con dấu có phải xin phép hay đăng ký với cơ quan nào không, thủ tục như thế nào? Cùng tham khảo ngay bài viết bên dưới nhé!

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MẪU DẤU ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Căn cứ vào:

Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

I. Quy định về con dấu của trường mầm non tư thục

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MẪU DẤU ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

  Hiện nay nước ta có 03 loại hình trường mầm non bao gồm trường mầm non công lập, trường mầm non dân lập và trường mầm non tư thục. Trong đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì "Nhà trường, nhà trẻ tư thục có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng."

  Mặt khác, Điều 5 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP quy định:

  1. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

  2. Việc sử dụng con dấu có hình Quốc huy phải được quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  3. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu theo quy định của pháp luật thì được phép sử dụng dấu nổi, dấu thu nhỏ hoặc dấu xi.

  4. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định”.

  Như vậy, trường của bạn là trường mầm non tư thục thì sẽ được phép sử dụng con dấu. Tuy nhiên không có nghĩa là được tự ý khắc dấu và đưa vào sử dụng mà bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký mẫu con dấu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Xem thêm:

  MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

  II. Thẩm quyền giải quyết các thủ tục về con dấu

  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MẪU DẤU ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

   Điều 12 Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan đăng ký mẫu con dấu bao gồm:

   a) Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội - Bộ Công an có trách nhiệm giải quyết thủ tục làm con dấu, đăng ký lưu chiểu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sau đây:

   • Quốc hội, Chính phủ, chức danh Nhà nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức trực thuộc;

   • Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, hội quần chúng, hội nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc;

   • Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài; cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do cơ quan Trung ương của Việt Nam cấp phép thành lập, hoạt động;

   • Cơ quan, tổ chức của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức ở Trung ương ;

   • Tổ chức kinh tế do cơ quan Trung ương thành lập, cấp phép hoạt động;

   • Các cơ quan, tổ chức nước ngoài mang con dấu vào Việt Nam sử dụng.

   b) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giải quyết thủ tục làm con dấu, đăng ký mẫu dấu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu trong các trường hợp sau:

   • Cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi Chính phủ, hội quần chúng, hội nghề nghiệp thuộc địa phương; cơ quan, tổ chức theo hệ thống ngành dọc hoạt động tại địa phương;

   • Cơ quan, tổ chức nước ngoài; tổ chức kinh tế do địa phương cấp phép, đăng ký; cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương và một số trường hợp khác theo thông báo của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

   • Cơ quan, tổ chức thuộc địa phương hoạt động tại nước ngoài.

   Như vậy, trong trường hợp của bạn thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở trường mầm non tư thục.

   III. Thủ tục đăng ký mẫu dấu

   THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MẪU DẤU ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

    Bước 1: Bạn nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về con dấu cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo một trong các hình thức sau:

    • Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký mẫu con dấu;

    • Nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

    Hồ sơ gồm có:

    • Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền nếu được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

    • Xuất trình thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

    • Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động

    Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồsơ và thực hiện như sau:

    • Nếu hồ sơ hợp lệ thì phải ghi giấy biên nhận hồ sơ, ghi rõ ngày tiếp nhận hồ sơ, ngày trả kết quả và giao trực tiếp cho người cử đến liên hệ nộp hồ sơ;

    • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay và hướng dẫn để cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước hoàn thiện hồ sơ;

    • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cơ quan đăng ký mẫu con dấu phải có văn bản trả lời về việc từ chối giải quyết hồ sơ;

    • Trường hợp nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo kết quả xử lý hồ sơ qua địa chỉ thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó.

    Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan công an phải giải quyết thủ tục về con dấu, đăng ký mẫu dấu để trả con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước.

    Bước 3: Nhận kết quả

    Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết, cơ quan đăng ký mẫu con dấu có trách nhiệm trả kết quả đăng ký mẫu con dấu mới, đăng ký lại mẫu con dấu, đăng ký thêm con dấu, đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

    Xem thêm:

    QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

    Bình luận về bài viết