Vũ Thu Thủy

[Download] Mẫu Sổ Qũy Tiền Mặt

Sổ quỹ tiền mặt là loại chứng từ được dùng cho thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt ở trường mầm non nhằm phản ánh tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

Mọi hoạt động nhập, xuất tiền mặt đều cần có phiếu thu, chi cũng như đầy đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép nhập và xuất quỹ theo quy định. Cùng với đó, kế toán quỹ tiền mặt cũng cần có trách nhiệm mở sổ và ghi chép hàng ngày theo trình tự phát sinh các khoản thu chi, từ đó tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.

Giải pháp tuyển sinh mầm non hiệu quả từ nền tảng tìm kiếm trường mầm non hàng đầu Việt Nam - Kiddi.vn

Đối với trường mầm non, sổ quỹ tiền mặt được lập ra để theo dõi tình hình thu chi hàng tháng của các khoản phí khác nhau như: Thu – chi tiền ăn, Thu – chi học phí, Thu – chi phí vệ sinh,…

Sổ quỹ tiền mặt

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Sổ quỹ tiền mặt là một trong những loại sổ sách không thể thiếu trong công tác quản lý thu chi của các trường mầm non.

Chúng tôi hy vọng rằng với những tài liệu này sẽ góp phần không nhỏ vào mục tiêu xây dựng nhà trường phát triển trong tương lai. Ngoài ra nếu cần hỗ trợ thêm về tuyển sinh mầm non đa kênh hiệu quả, nhà trường liên hệ qua Hotline 0987689954. Kiddi rất sẵn lòng hỗ trợ 24/7.

Bình luận về bài viết

Quảng cáo tuyển sinh đa kênh hiệu quả

Tiếp cận chính xác các phụ huynh tiềm năng xung quanh trường

Giải pháp tuyển sinh mầm non hiệu quả - Kiddi.vn

Cung cấp bởi nền tảng tìm trường mầm non hàng đầu Việt Nam - Kiddi.vn